دبیرستان دخترانه غیردولتی دوره دوم دکتر آزیدهاک اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان

معرفی همیاران دبیرستان

شهردار دبیرستان

حوریه ارجمند

مجری

پریسا رحمانیان

نویسنده

آوا جاویدی

نقاش

شقایق مریدی

شاعر

یگانه شجاعی

شاعر

مهشاد ارشادی