دبیرستان دخترانه غیردولتی دوره دوم دکتر آزیدهاک اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان

مهر2 98-97

مهر 98-97

هفته کتاب

دهه فجر

برگزاری نمایشگاه

دهه فاطمیه

سال تحصیلی 97-96( آلبوم 8)

حلقه صالحین

انجمن علمی پژوهشی

مانور زلزله

مشاهده مطالب قدیمی تر...